Wiedza | Pewność | Doświadczenie

Kancelaria Adwokacka w Słupsku
Adwokat Natalia Gawrych
„Ius est ars boni et aequi”
„Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne”

O mnie Kontakt
Kilka słów

O mnie

adwokat_natalia_gawrychStudiowałam prawo na Uniwersytecie Gdańskim Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku. Studia prawnicze ukończyłam w 2006 roku. Swoją pracą zawodową rozpoczęłam w 2002 roku. Doświadczenie w stosowaniu prawa zdobywałam pracując na stanowisku asystenta sędziego w wydziale karnym, gospodarczym i cywilnym.
W marcu 2014 roku złożyłam egzamin adwokacki i uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Koszalińskiej. Od 12 marca 2015 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką.